درس حرف ض

حيوان. ﷽

2023-01-28
    أجامل أيامي ولا جاملن ي
  1. حيوان
  2. الفصل
  3. دیکته صوتی درس “ض” کلاس اول دبستان
  4. مفاهیم آوزشی
  5. پدرم قبل از نماز وضو می گیرد
  6. منذ 7 سنوات
  7. تسجيل الدخول
  8. آموزش در دبستان مصباح