به رهه م ساڵح في اليخت

جواب: قرائت قرآن به قصد قرآنیّت نه ورود، مانع ندارد. غافلند از اینکه معصیت، اختصاص به کبائر معروفه ندارد، بلکه اصرار بر صغائر هم، کبیره است؛ مثلاً نگاه تند به مطیع، برای تخویف، إیذاءِ محرم است؛ [و] تبسم به عاصی، برای تشویق، اعانت بر معصیت است

2023-01-28
    دلع اسم منصور
  1. 134 الف ـ اگر
  2. بدن را فروزان تر
  3. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم